EHNAZ

ehnaz olmax:
(Salyan)
nasazlamaq. – Əliyağa, diyəsən, ehnaz olub
EĞMƏMMƏX’
EHRAM