EJİLƏMƏX’

(Borçalı)
bax ediləməx’ . – Bu xartan çox ejiliyif baş-beynimi töx’mə
EJGƏHİN
EJİR