EJİR

(Gədəbəy, Qazax)
dərd, qəm, kədər. – Heç işdahım yoxdu, elə munu da canımın ejirinnən yi:rəm (Qazax); – Ejiriηnen ölöyrüm, yatammeyrım zavahtannan, elə hey tasalaneyrım (Gədəbəy)
EJİLƏMƏX’
EJLİTMƏX’