EJLİTMƏX’

(Çənbərək)
sakitləşdirmək. – Bu çağıyı ejlit, əηər-çiηər yoxkan sənəyi doldurum; – Ana, uşağı ejlit, suyeydim gəlim
EJİR
EKƏS