ENCƏ

(Lerik)
gəvən adlanan tikanlı yabanı bitkini yerdən çəkib çıxarmaq üçün ağac alət. – Encəsiz gəvən çəkmək olmaz
EN
ENDİRMƏX’