EN

(Qazax, Meğri)
qaramalın qulağına vurulan damğa. – Malın qulağına en vurallar kin, tapılsın (Qazax) – Bayrış ə:m <əmim> deyirdi ki, keçinin qulağında en var (Meğri)
EMİNNİGÖZÜ
ENCƏ

Digər lüğətlərdə