E:NİNƏ

(Zəngibasar)
vecinə. – Nəqqə:r de:rəm, heş mu:n e:ninə də də:l
ENDİRMƏX’
ENNƏNMƏK

Digər lüğətlərdə