ETİNASIZLIQ

ETİNASIZLIQ Dara qocanın etinasızlığına və heyvanın ona sığınmasına heyrət edərək hiddətlə: – Qoca! – deyir, – sən kimsən? (Çəmənzəminli); KƏMETİNALIQ [Molla Zeynala:] Sənin heç ixtiyarın yoxdur bu barədə kəmetinalıq eləyəsən (C.Məmmədquluzadə); SAYMAZLIQ Ağca qarıya ərinin bu saymazlığı elə ağır gəldi ki, o dözməyib yerində qaldı (Ə.Əbülhəsən); KƏMMƏHƏLLİK.

ETİNASIZ
ETİRAF

Digər lüğətlərdə