FINDIQÇA

bax çırtıq 1-ci mənada. Fındıqça çalmaq.
FINDIQBURUN
FINDIQLI

Digər lüğətlərdə