FINXIRIŞMA

Fınxırışmaq”dan f.is.
FINXIRIQ
FINXIRIŞMAQ

Digər lüğətlərdə