FIRIQ

sif.zərf Əngəl, pis, yaman, fəna (adətən “işi” sözü ilə bərabər). Onun işi fırıqdır.
– Şeytan işi fırıq görüb qaibə çəkildi. (Nağıl).

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FIRIQ FIRIQ (iş haqqında, pis) [Valeh:] Sonra birdən yağış yenə başlar, işimiz fırıq olar (İ.Əfəndiyev); XARAB Tarverdi: Vay aman, atsa mənim işim xarabdır!
  • FIRIQ pis — yaman — xarab — fəna
FIRFIRA
FIRILDAQ

Digər lüğətlərdə