FIRTIQ

is. Burundan axan selik.
FIRLI
FIRTIQLI

Digər lüğətlərdə