FISILDAŞMAQ

qarş. Fısıldamaq, fısıltı səsi çıxarmaq (çoxları haqqında).
FISILDAŞMA
FISILTI

Digər lüğətlərdə