FƏLTƏĞƏN

(Meğri)
yaltaq, ikiüzlü. – Yüz yol demişəm, fəltəğən adamlarnan oturub durma
FƏLLİ
FƏ:MƏL-YƏ:MƏL