FƏXRİ

Ərəb sözüdür, “iftixar”la kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏHMİ
FƏQAN

Значение слова в других словарях