FARMAC

(Şərur)
məfrəş. – Farmacı yunnan toxuyullar, arasına da yorğan-döşək yığıllar
FARIŞ
FARMATOR