FAXİR

sif. [ ər. ] köhn.
1. Fəxr edən, öyünən, lovğalanan.
2. Gözəl, qiymətli, parlaq.
Hacı Kamyab libaslarının ən faxirini geyib Xudayar xanın vüruduna hazırlaşdı. Ə.Haqverdiyev.

FAHİŞƏLİK
FAİL

Digər lüğətlərdə