FELDMARŞALLIQ

is. Feldmarşal rütbəsi.
FELDMÁRŞAL
FÉLDŞER

Digər lüğətlərdə