FENÓLOQ

[ yun. phaino və logos] Fenologiya mütəxəssisi.
FENOLOJİ́
FENÓMEN

Digər lüğətlərdə