FETİŞLƏŞDİRMƏK

f. Fetiş hesab etmək, fetiş halına salmaq, fetiş kimi baxmaq (bax fetiş 1-ci mənada); ilahiləşdirmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FETİŞLƏŞDİRMƏK bütləşdirmək — ilahiləşdirmək
FETİŞLƏŞDİRMƏ
FETR

Digər lüğətlərdə