FETR

[ fr. ] Şlyapa, keçə çəkmə və s. hazırlanan ən zərif və əla keçə növü.
// Bu keçədən hazırlanmış. Fetr şlyapa.
FETİŞLƏŞDİRMƏK
FEVRÁL

Digər lüğətlərdə