FEYZLƏNMƏ

Feyzlənmək”dən f.is.
FEYZ
FEYZLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə