FEYZLƏNMƏK

f. Feyz almaq, zövq almaq, ləzzət aparmaq. Musiqidən feyzlənmək.
FEYZLƏNMƏ
FEYZLİ

Digər lüğətlərdə