FEYZLİ

sif. Feyz verən, rifah verən, nemət verən, sevinc gətirən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FEYZLİ faydalı — bəhrəli — xeyirli
FEYZLƏNMƏK
FEYZYAB

Digər lüğətlərdə