FRAKSİYAÇILIQ

is. Fraksiya ilə məşğul olma, fraksiya düzəltmə, fraksiya fəaliyyəti və ideologiyası (bax fraksiya1). Fraksiyaçılıqla mübarizə.
FRAKSİYAÇI
FRAQMÉNT

Digər lüğətlərdə