FRENÇLİ

sif. Frenç geymiş, əynində frenç olan.
Bir ucaboy, qarasaç və frençli oğlan tribunaya çıxdı. Mir Cəlal.

FRENÇ
FRENOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə