GÖKSƏL

asimana aid olan, göyə mənsub olan.
GORUS
GÖRKƏM