GƏNCİ

gəncə məxsus olan, cavana aid olan.(bax: Gəncəvi).
GƏNCƏVİ
GƏNCLİK