GÖYLÜXAN

Göylü xanı, Göylüdən olan xan.
GÖYLƏR
GÖYNUR