GAHGİRLİK₂

is. Gahgir olan yer; qumluq (bax gahgir2).
GAHGİRLİK₁
GAHI

Digər lüğətlərdə