GAHGİRLİK₁

is. Gahgir atın xasiyyəti (bax gahgir1). Bu atın gahgirliyi xoşuma gəlmir.
GAHGİR₂
GAHGİRLİK₂

Digər lüğətlərdə