GECƏ-GÜNDÜZLÜ

bax gecəli-gündüzlü.
GECƏ-GÜNDÜZ₁
GECƏ-GÜNDÜZLÜK

Digər lüğətlərdə