HÖRÜMÇƏK

Hörmək feili əsasında əmələ gəlib, “toxuyan, hörən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HÖRMƏT
HÖVSƏLƏ

Значение слова в других словарях