HAZARAT

Bax: həzərat. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

HAZARAT
HECASINLAYIN

Digər lüğətlərdə