HUN

Qədim mənası “adam”, “xalq” deməkdir. İndi kün şəklində “xalq” anlamını saxlamaqdadır (elimin, künümün böyük şairi...). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HUMUS
HURİ

Значение слова в других словарях