İGİDƏLİ

igid Əli, qorxmaz Əli, cəsur Alı.
İGİDCAN
İGİDƏR