İLDAR

bax: Eldar; elini sevən, yurda bağlı igid.
İLBAŞI
İLDƏNİZ