İLQIÇI

Bax: ilxıçı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İLQAR
İLLƏLLAH