INCOME

n gəlir, mədaxil; qazanc; net / pure ~ təmiz gəlir; gross ~ ümumi gəlir; national ~ milli gəlir; monthly ~ aylıq gəlir / qazanc; to have a good ~ yaxşı gəliri / qazancı olmaq; to live beyond one’s ~ öz gəliri / qazancı ilə yaşamamaq

INCOHERENT
INCOME-TAX