INCONVERTIBLE

adj mal. sərbəst dəyişdirilə bilməyən, başqa ölkələrin valyutasına dəyişdirilə bilməyən; ~ currency sərbəst dəyişdirilə bilməyən valyuta

INCONVENIENT
INCORPORATE