İQRARƏ

boynuna alma, etiraf, təsdiqetmə;şüur.
İQRAR
İQTİDAR