İSƏVİ

isəvi bax xristian

İSBATLI
İSƏVİLİK

Digər lüğətlərdə