İSFƏNDAN

isfəndan bax ağcaqayın

İSƏVİLİK
İSİM

Digər lüğətlərdə