KÖÇÜRÜLMƏ

Köçürülmək”dən f.is.
KÖÇÜRTMƏK
KÖÇÜRÜLMƏK

Digər lüğətlərdə