KÖÇÜRDÜLMƏK

Köçürmək”dən məch.
KÖÇÜRDÜLMƏ
KÖÇÜRMƏ

Digər lüğətlərdə