KÖÇÜRTMƏK

bax köçürmək.
[Qız:] Ona görə ki, sən zorla şeirlərini öz xəttinlə dəftərimə köçürtdün, nəticəsi də belə oldu. S.Rüstəm.

KÖÇÜRTMƏ
KÖÇÜRÜLMƏ

Digər lüğətlərdə