KÖÇƏRGİ

məh. bax köçəri.
KÖÇƏL
KÖÇƏRİ

Digər lüğətlərdə