KÖÇHAKÖÇ

bax köçəköç.
[Şofer:] Bir gün payızın əvvəlləri, bağlardan köçhaköç vaxtı idi. M.Rzaquluzadə.

KÖÇƏRİLİK
KÖÇLÜ-KÜLFƏTLİ

Digər lüğətlərdə