KÖBƏLƏNMƏ

Köbələnmək”dən f.is.
KÖBƏLƏMƏK
KÖBƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə