KÖBƏLƏTMƏK

icb.
1. Köbə verdirmək, köbə qoydurmaq, köbə tikdirmək.
2. Köbə verdirmək, ətrafına köbə çəkdirmək; haşiyələndirmək.
KÖBƏLƏTMƏ
KÖBƏLİ

Digər lüğətlərdə